[image]

Немецкие боевые корабли [2]

 
NL fouteman #01.04.2021 05:11  @Pr.Eugen#31.03.2021 17:50
+
+3 (+4/-1)
-
edit
 

fouteman

втянувшийся

kkg1960>> Женя, случаем такое судно "TOGO", NJL (Nacht jagd leit schiff) не попадалось? Очень интересное судно -бывший вспомогат. крейсер(рейдер), быв. судно РЛО Люфтваффе.
Pr.Eugen> Есть такое...
Pr.Eugen> Где нарыл - не помню.

i think i have downloaded these samples from ebay, sorry no larger files, but the plans are for sale (somewhere) ....
Прикреплённые файлы:
togo-001.jpg (скачать) [1600x907, 191 кБ]
 
togo-002.jpg (скачать) [1600x565, 113 кБ]
 
togo-003.jpg (скачать) [1600x914, 144 кБ]
 
togo-004.jpg (скачать) [1600x915, 144 кБ]
 
 
   89.0.4389.9089.0.4389.90
Это сообщение редактировалось 01.04.2021 в 05:17
NL fouteman #01.04.2021 05:14  @fouteman#01.04.2021 05:11
+
+3 (+4/-1)
-
edit
 

fouteman

втянувшийся

kkg1960>>> Женя, случаем такое судно "TOGO", NJL (Nacht jagd leit schiff) не попадалось? Очень интересное судно -бывший вспомогат. крейсер(рейдер), быв. судно РЛО Люфтваффе.
Pr.Eugen>> Есть такое...
Pr.Eugen>> Где нарыл - не помню.
fouteman> i think i have downloaded these samples from ebay, sorry no larger files, but the plans are for sale (somewhere)....

===

quick google, most likely the publisher is harhaus.de, a photo of a built model is in this 2020 catalogue, but could not find the plans

however harhaus did publish this pdf file on their website in 2016....so send them an email..... ;)
Прикреплённые файлы:
togo-005.jpg (скачать) [1600x565, 114 кБ]
 
togo-006.jpg (скачать) [1600x800, 125 кБ]
 
togo-007.jpg (скачать) [1600x905, 117 кБ]
 
 
   89.0.4389.9089.0.4389.90
Это сообщение редактировалось 01.04.2021 в 05:52
+
+1
-
edit
 

Evgen

аксакал
★★★
fouteman> however harhaus did publish

Дорогой коллега! Вы должны сопровождать свой пост переводом на русский язык. Язык форума русский. Уважайте правила форума!
   
+
+1 (+3/-2)
-
edit
 

fouteman

втянувшийся

fouteman>> however harhaus did publish
Evgen> Дорогой коллега! Вы должны сопровождать свой пост переводом на русский язык. Язык форума русский. Уважайте правила форума!

That rule is a bit ridiculous, don't you think so. What's the deeper reason for having this rule?
I consider every visitor intelligent enough to use the translate button in his or her internet browser. For me it's easier to communicate in Dutch or English, (Dutch is my native language, English has become a kind of second nature) I actually prefer to post in English on every international forum I visit, because i know what's posted on my behalf, as sometimes a robot translator cannot be trusted. (and it doesn't take that much time)
And to be honest, I do follow rules, but only if they make sense to me (like most Dutchmen do), but check the attached txt file for the translation, in case the browser does not translate automaticly

To return to the subject: The publisher seems to be Paul Stamm Modellbau from Saarbrucken, however the website is a bit empty now. This is the page on facebook
Прикреплённые файлы:
 
   89.0.4389.9089.0.4389.90
+
+2
-
edit
 

Evgen

аксакал
★★★
fouteman> That rule is a bit ridiculous, don't you think so. What's the deeper reason for having this rule?

Пожауйста, не устанавливайте здесь свои правила. Мне не интересно к чему Вы привыки у себя. Здесь Россия. Вы должны писать на русском или дублировать свой текст переводом на русский!

Please don't set your rules here. I'm not interested in what you are used to at home. Here is Russia. You must write in Russian and duplicate your text with a translation into Russian.
   55
+
+2
-
edit
 

fouteman

втянувшийся

Evgen> Please don't set your rules here. I'm not interested in what you are used to at home. Here is Russia. You must write in Russian and duplicate your text with a translation into Russian.

Eh, ik heb een vertaling bijgevoegd, lees het txt bestand maar in mijn vorig bericht.

Гм, я включил перевод, прочитайте текстовый файл в моем предыдущем посте.
   89.0.4389.9089.0.4389.90
+
+3
-
edit
 

DM1967

втянувшийся

Evgen>> Please don't set your rules here. I'm not interested in what you are used to at home. Here is Russia. You must write in Russian and duplicate your text with a translation into Russian.
fouteman> Eh, ik heb een vertaling bijgevoegd, lees het txt bestand maar in mijn vorig bericht.
fouteman> Гм, я включил перевод, прочитайте текстовый файл в моем предыдущем посте.

Поймите простую суть. Если я приду на любой форум и буду писать там на русском языке - меня проигнорируют (я пробовал). Они не должны знать русский. И тут никто не обязан знать английский (я, например, учил французский в школе). Нажать кнопочку в переводчике и продублировать текст на втором языке не сложно. Но, всем будет это понятно и все смогут вам ответить.

Understand the simple point. If I go to any forum and write there in Russian, they will ignore me (I tried it). They don't have to know Russian. And here no one is obliged to know English (for example, I studied French at school). Pressing a button in the translator and duplicating a text in a second language is not difficult. But, everyone will understand this and everyone will be able to answer you
   77
+
-
edit
 

fouteman

втянувшийся

Evgen>>> Please don't set your rules here. I'm not interested in what you are used to at home. Here is Russia. You must write in Russian and duplicate your text with a translation into Russian.
fouteman>> Eh, ik heb een vertaling bijgevoegd, lees het txt bestand maar in mijn vorig bericht.
fouteman>> Гм, я включил перевод, прочитайте текстовый файл в моем предыдущем посте.
DM1967> Поймите простую суть. Если я приду на любой форум и буду писать там на русском языке - меня проигнорируют (я пробовал). Они не должны знать русский. И тут никто не обязан знать английский (я, например, учил французский в школе). Нажать кнопочку в переводчике и продублировать текст на втором языке не сложно. Но, всем будет это понятно и все смогут вам ответить.
DM1967> Understand the simple point. If I go to any forum and write there in Russian, they will ignore me (I tried it). They don't have to know Russian. And here no one is obliged to know English (for example, I studied French at school). Pressing a button in the translator and duplicating a text in a second language is not difficult. But, everyone will understand this and everyone will be able to answer you

ik heb niet zo veel zin in een rel, want ik ben van mening dat u allen ietwat overdreven reageert. als u de moeite neemt om naar al mijn berichten op dit forum te kijken, dan zult u zien dat 99,9% hiervan in het russisch is opgesteld. als ik de door google vertaalde berichten terugvertaal naar het nederlands of engels, dan lees ik vaak een vrij kromme vertaling waar ik af en toe geen touw aan vast kan knopen. dus ja, het punt dat de voertaal hier russisch is heb ik al lang begrepen.

maar om te doen alsof ik een grote misdaad heb begaan door enkele zinnen in het engels te schrijven, ja dat vind ik heel erg overdreven en dan krijg je ook een kritische reactie mijnerzijds. er zijn ergere dingen in het leven lijkt mij.
engels is de internationale voertaal in de luchtvaart (heeft dit forum niet toevallig airbase.ru?????), scheepvaart (gaat dit subforum niet toevallig over modellen van schepen?????), wereldhandel en wetenschap.

het is jammer dat u zich niet openstelt voor andere talen, want ik heb zo mijn vermoeden dat u informatie veel sneller tot uw beschikking krijgt als u zich daar wel voor openstelt. kennis is immers vooruitgang. u doet zichzelf te kort door zich hiervan af te sluiten.
ik weet echter ook uit eigen ervaring dat er wel russische forums zijn waar zowel in het engels als russisch kan worden gepost, en daar is sprake van een boeiende internationale uitwisseling van informatie. helaas zijn dit geen modelforums....

maar goed, dat komt misschien ook door andere eisen die de nederlandse samenleving aan ons stelt. een nederlander is min of meer verplicht om in zijn professionele leven meertalig te zijn om uberhaupt te kunnen werken. zo spreek ik zelf nederlands en engels, kan ik me redelijk verstaanbaar maken in het duits en frans en lukt het me om een brood te kopen in een spaanse bakkerij, maar daarmee is overigens ook alles gezegd ;)

maar ik zou zeggen, controleer al mijn berichten op dit forum maar en vertel me dan welke misdaad ik precies heb begaan, en hoe vaak. ik denk dat u uw punt niet hard kan maken.
maar voor wie mijn vorige berichten niet begrepen heeft, of niet de moeite heeft genomen de bijgevoegde vertaling te lezen, ik verwijs in mijn berichten naar webwinkels die (mogelijk) de tekeningen van de togo/coronel hebben uitgegeven....., maar pas op, de websites zijn in het duits.... ;)

Я не очень-то настроен на бунт, потому что думаю, вы все слишком остро реагируете. Если вы потратите время на просмотр всех моих сообщений на этом форуме, вы обнаружите, что 99,9% из них на русском языке. если я перевожу сообщения, переведенные Google, обратно на голландский или английский, то я часто читаю довольно кривые переводы, которые иногда не могу понять. так что да, я давно понял, что язык обучения здесь русский.
но чтобы притвориться, что я совершил серьезное преступление, написав несколько предложений на английском, да, я нахожу это очень преувеличенным, и тогда вы также получите от меня критический ответ. Мне кажется, в жизни есть и похуже.
Английский - международный язык общения в авиации (разве на этом форуме нет airbase.ru ?????), судоходстве (не случайно ли этот подфорум про модели кораблей ?????), мировой торговле и науке.

жаль, что вы не открыты для других языков, потому что я подозреваю, что вы получите информацию намного быстрее, если будете открыты для нее. в конце концов, знание - это прогресс. вы укорачиваете себя, закрываясь от него.
Однако по собственному опыту я знаю, что есть русские форумы, на которых можно писать как на английском, так и на русском языках, и есть интересный международный обмен информацией. к сожалению, это не модельные форумы ....

в любом случае, это также может быть связано с другими требованиями, которые голландское общество предъявляет к нам. голландский человек более или менее обязан быть многоязычным в своей профессиональной жизни, чтобы вообще иметь возможность работать. Я сам говорю по-голландски и по-английски, меня вполне понимают по-немецки и по-французски, и мне удается купить хлеб в испанской пекарне, но этим тоже все сказано;)

но я бы посоветовал проверить все свои сообщения на этом форуме, а затем точно сказать, какое преступление я совершал и как часто. Я не думаю, что вы сможете донести свою точку зрения.
но для тех, кто не понял моих предыдущих сообщений или не потрудился прочитать прилагаемый перевод, я ссылаюсь в своих сообщениях на интернет-магазины, которые (возможно) опубликовали рисунки того / коронеля ..., но только на, сайты на немецком ....;)
   89.0.4389.9089.0.4389.90
EE Bornholmer #02.04.2021 09:06  @fouteman#02.04.2021 03:01
+
-
edit
 

Bornholmer

аксакал
★★
fouteman> ik ben van mening dat u allen ietwat overdreven reageert.
In my opinion, that's right, to say the truth ;)

fouteman> het is jammer dat u zich niet openstelt voor andere talen
Actually, many of us speak or at least understand other languages and often work with foreign sources in the Internet trying to find something interesting to bring it here. But some consider the forum a Russian territory and show adherence to the Russian language.

fouteman> zo spreek ik zelf nederlands en engels, kan ik me redelijk verstaanbaar maken in het duits en frans en lukt het me om een brood te kopen in een spaanse bakkerij
Well, write here in Dutch and add a translation into Russian :D This would be even more interesting.
   87.087.0
+
-
edit
 

kkg1960

опытный

Мне уже как-то не по себе, чесслово. Такой срач развести, это или "от нечего делать" или провокация.
Уважаемый монгольский мексиканец из Засеранска видно поднаторел в обращении с translate.google. И не лень время тратить.

PS. Одно только значение его ника "Fout man" иначе Verkeerde persoon -нежелательная персона(человек), уже говорит сама за себя. :D
   55.055.0
Это сообщение редактировалось 02.04.2021 в 17:14
EE Bornholmer #02.04.2021 19:31  @kkg1960#02.04.2021 17:06
+
-
edit
 

Bornholmer

аксакал
★★
kkg1960> Verkeerde persoon -нежелательная

"Неправильная".
   87.087.0
UA kkg1960 #02.04.2021 21:52  @Bornholmer#02.04.2021 19:31
+
-
edit
 

kkg1960

опытный

kkg1960>> Verkeerde persoon -нежелательная
Bornholmer> "Неправильная".

Ну так это же вам, белым сахибам виднее. :D О! А неправильная, это в смысле "кто"? А то вокруг одни ЛГБТ шастают.
   55.055.0
Это сообщение редактировалось 02.04.2021 в 21:57
EE Bornholmer #02.04.2021 22:20  @kkg1960#02.04.2021 21:52
+
-
edit
 

Bornholmer

аксакал
★★
kkg1960> белым сахибам виднее.
Nå.

kkg1960> А неправильная, это в смысле "кто"? А то вокруг одни ЛГБТ шастают.
Verkeerde - это на нашей мове, по-борнхольмскэ - forkert :D

Да, и ЛГБТ шастает, и БЛМ бегает.
   87.087.0
+
+1
-
edit
 

Temnikov

аксакал
★☆
Совершенно случайно наткнулся на этот кипиш! Человек дал точную наводку на материал, а вы? :( Эх.
Готов добавить от себя только картинки. Увы.
Прикреплённые файлы:
_MG_7272.JPG (скачать) [3456x2304, 1,39 МБ]
 
_MG_7273.JPG (скачать) [3456x2304, 1,49 МБ]
 
 
   89.0.4389.12889.0.4389.128
EE Temnikov #17.04.2021 19:42  @Temnikov#17.04.2021 19:40
+
+1
-
edit
 

Temnikov

аксакал
★☆
Готов добавить от себя только картинки.
Прикреплённые файлы:
_MG_7274.JPG (скачать) [3456x2304, 1,51 МБ]
 
 
   89.0.4389.12889.0.4389.128
EE Temnikov #17.04.2021 19:46  @Temnikov#17.04.2021 19:42
+
+1
-
edit
 

Temnikov

аксакал
★☆
Это из Internationales Maritimes Museum Hambur.
Прикреплённые файлы:
_MG_7275.JPG (скачать) [3456x2304, 1,47 МБ]
 
 
   89.0.4389.12889.0.4389.128
EE Temnikov #17.04.2021 19:48  @Temnikov#17.04.2021 19:46
+
+1
-
edit
 

Temnikov

аксакал
★☆
Это музей моделей. Очень рекомендую.
Прикреплённые файлы:
_MG_7276.JPG (скачать) [3456x2304, 1,51 МБ]
 
 
   89.0.4389.12889.0.4389.128
EE Temnikov #17.04.2021 19:49  @Temnikov#17.04.2021 19:48
+
+1
-
edit
 

Temnikov

аксакал
★☆
Модели рейдеров была временной экспозицией. Она сейчас не доступна.
Прикреплённые файлы:
_MG_7277.JPG (скачать) [3456x2304, 1,47 МБ]
 
 
   89.0.4389.12889.0.4389.128
EE Temnikov #17.04.2021 19:52  @Temnikov#17.04.2021 19:49
+
-
edit
 

Temnikov

аксакал
★☆
Потому это единственный шанс для тех, кто не был там 2010 году увидеть это!
Прикреплённые файлы:
_MG_7278.JPG (скачать) [3456x2304, 1,48 МБ]
 
 
   89.0.4389.12889.0.4389.128
EE Temnikov #17.04.2021 19:54  @Temnikov#17.04.2021 19:52
+
-
edit
 

Temnikov

аксакал
★☆
Не буду утомлять. На последок:
Прикреплённые файлы:
_MG_7279.JPG (скачать) [3456x2304, 1,41 МБ]
 
 
   89.0.4389.12889.0.4389.128
EE Temnikov #17.04.2021 19:57  @Temnikov#17.04.2021 19:54
+
+1
-
edit
 

Temnikov

аксакал
★☆
Музей, единственный в своём роде. Всегда стараюсь его включить в свой маршрут. Кое что из запасников...
Прикреплённые файлы:
IMG_7122.JPG (скачать) [4032x3024, 2,6 МБ]
 
 
   89.0.4389.12889.0.4389.128
EE Temnikov #17.04.2021 19:58  @Temnikov#17.04.2021 19:57
+
-
edit
 

Temnikov

аксакал
★☆
И ваш покорный слуга! :)
Прикреплённые файлы:
IMG_7119.JPG (скачать) [4032x3024, 1,84 МБ]
 
 
   89.0.4389.12889.0.4389.128
+
-
edit
 
Temnikov> И ваш покорный слуга! :)
Почьему Ви вверх ногами?
   80.0.3987.14980.0.3987.149
+
-
edit
 

eto ya

39rus

Temnikov> И ваш покорный слуга! :)

А там не было моделей подлодок U-151, U-155 и Deutschland? Хотел бы увидеть их фото.
   11.011.0
+
+1
-
edit
 

Temnikov

аксакал
★☆
Andru> Почьему Ви вверх ногами?
От восторга! :D
Если кликнуть, то перевернусь. :D
   89.0.4389.12889.0.4389.128

в начало страницы | новое
 
Поиск
Настройки
Твиттер сайта
Статистика
Рейтинг@Mail.ru